Zpracování osobních údajů

Vážení klienti, Velmi nás těší, že jste si vybrali nemovitost ke koupi nebo k pronájmu, která Vám jistě bude do budoucna dělat jen radost, nicméně k samotnému předání klíčů je ještě potřeba učinit pár kroků a jedním z nich je, seznámit Vás s GDPR, čili s ochranou Vašich osobních údajů.

"Reality Šindlerová" jako realitní zprostředkovatel, IČ: 748 29 220, se sídlem Hlavní 131/64, PSČ 750 02 Přerov, si velmi vážíme Vaší důvěry a klademe velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Zpracováváme veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek www.sindlerovazuzana.com, firemních stránek na Facebooku, Instagramu, YouTube, apod. jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech nás jako Zprostředkovatele dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

Webové stránky www.sindlerovazuzana.com a www.realitysindlerova.com

V rámci přístupu na webové stránky zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od návštěvy webové stránky. Zpracování těchto protokolových souborů budeme provádět sami, a nebo tímto pověříme třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů a zpracováváme následující údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

- IP-adresa;
- datum přístupu a doba přístupu;
- případný dotaz návštěvníka;
- kód odpovědi http;
- přenášené skupiny dat;

Vaše osobní údaje může zpracovávat i poskytovatel webových stránek zprostředkovatele Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová", a to Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko.

Zpracování těchto protokolových souborů budeme provádět sami, a nebo tímto pověříme třetí osobu, jejímž je; zpracování protokolových souborů zpracovávám následující údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky: webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku navštívil.

V případě klientovy poptávky v kontaktním formuláři na www.sindlerovazuzana.com nebo při telefonickém hovoru z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí.

Jsme oprávněni se klienta, který poptává v kontaktním formuláři na www.sindlerovazuzana.com nebo www.realitysindlerova.com nebo při telefonickém hovoru dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. Budu výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 3 let. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu.

Poptávky přes kontaktní formulář a poptávky z jiných webů

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání poptávky přes kontaktní formulář budeme za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy a telefonu. Pokud poskytne návštěvník rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah všech kontaktních formulářů může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které zjistíme z chování návštěvníka na webových stránkách.

Osobní údaje návštěvníka začneme zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje v poptávce do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání poptávky v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

Jsme oprávněni se návštěvníka webových stránek dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání případných nabídek a novinek. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu. Odvolání zasílání je možné odesláním emailu na info@sindlerovazuzana.com, písemně na adresu Zuzana Sýkorové Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová", se sídlem Hlavní 131/64, PSČ 750 02 Přerov, případně telefonicky či sms.

Prodej, koupě, nájem nemovitosti či družstevní podíl

V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb, jako např. vyhotovení tržního vyjádření ceny k dědictví a dalších služeb, budeme zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt a adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace můžeme vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje zprostředkovatel Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová" zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a dále je nezpracovává.

Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů budeme provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Jsme oprávněni se klienta, který kupuje, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Pořizujeme a uchováváme kopie průkazů totožnosti klientů, které nám klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále námi zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

Budeme výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody.

Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu, zejména některou jinou společnost.

E-mailové adresy a tel. čísla zákazníků, kteří uzavřou smlouvu či dohodu se Zprostředkovatelem Zuzanou Sýkorovou Šindlerovou, neboli "Reality Šindlerová", zpracováváme dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s poskytnutím služeb. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres a tel. čísel tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - Zprostředkovatele spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu plnění služeb zákazníkům a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres s tel. čísel zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

Budeme zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres a tel. čísel zákazníků provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu.

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje (v případě koupě nemovitosti) ?

- Advokátní kanceláři HSP & Partners, v.o.s., IČ: 29453101, DIČ: CZ29453101, Sídlo společnosti: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, či jiným právním zástupcům,
- Advokátní kancelář, JUDr. Lubomír Minařík, IČ: 63 02 87 19, DIČ: CZ5507140705, Sídlo společnosti: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc, či jiným právním zástupcům,
- odhadcům nemovitostí, kteří jsou smluveni bankami, stavebními spořitelnami, úvěrovými společnostmi
- společnosti Comfort Space, a.s., Sídlo společnosti: Argentinská 1027/20, 170 04, Praha 7 IČ: 28480970, DIČ: CZ28480970, či jiným obchodním zástupcům,
- finančním a hypotečním poradcům, kteří zpracovávají hypoteční úvěry či pojištění nemovitostí a vyžádají si informace pro vyhotovení hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření (... a jiné finanční produkty),

- insolvenčním správcům, kteří si zprostředkovatele Zuzanu Sýkorovu Šindlerovou, neboli "Reality Šindlerová" vybrali jako zprostředkovatele pro prodej nemovitostí v insolvenci a vyhledání vhodného kupujícího,
- jiné, (např. dodavatelé služeb jako elektřina, plyn aj., SBD, finanční úřad, stavební úřad, katastr nemovitostí, apod.)

Dotazy – požadavky

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných Zuzaně Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - Zprostředkovateli, budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Tyto osobní údaje jsou poskytovány Zuzaně Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - Zprostředkovateli dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti bychom nebyli schopni dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami. Bude-li to vhodné či potřebné jsme oprávněni z důvodu oprávněného zájmu předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům, obchodním partnerům či jiné třetí osobě, se kterou spolupracujeme k vyřízení dotazu, požadavku či stížnosti.

Zasílání marketingových či obchodních sdělení

V případě zájmu klienta o zasílání marketingových či obchodních sdělení, budeme za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu, který klient poskytl. Pokud poskytne návštěvník Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" - Zprostředkovatele rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla, tak také zasláním na oznámení o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@sindlerovazuzana.com nebo info@realitysindlerova.com. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení možné.

Facebook a Instagram

Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová", jako zprostředkovatel využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků sociální sítě jako např. www.facebook.com, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (www.facebook.com) vč. soc. sítě instagram. Pokud jste se v minulosti stali fanoušky stránky pod profilovým názvem "Reality Šindlerová“ ("Reality Šindlerová") nebo „SindlerovaZuzana“, je zaznamenán Váš profil na Facebooku či Instagramu, případně jméno a příjmení, IP-adresa, datum přístupu a doba přístupu, případný dotaz návštěvníka, kód odpovědi http, přenášené skupiny dat. Plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA; dále plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání případných nabídek a novinek. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů budeme provádět sami, anebo tímto pověříme třetí osobu. Odvolání zasílání je možné odesláním emailu na info@sindlerovazuzana.com nebo info@realitysindlerova.com, písemně na adresu Zuzana Sýkorová Šindlerová, Reality Šindlerová, se sídlem Hlavní 131/64, PSČ 750 02 Přerov nebo provozovny na adresu Zuzana Sýkorová Šindlerová, Reality Šindlerová, Komenského 1407/32, Přerov, případně telefonicky či sms, či odhlášení z facebookové skupiny "Reality Šindlerová" ("Reality Šindlerová") nebo Instagramu „SindlerovaZuzana“. Upozorňujeme, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány zprostředkovatelem Zuzanou Sýkorovou Šindlerovou, neboli "Reality Šindlerová", a nejsme odpovědni za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

You Tube

Webové stránky zprostředkovatele Zuzany Sýkorové Šindlerové, neboli "Reality Šindlerová" obsahují také marketingové a prodejní videa, která jsou prezentována na www.youtube.com, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o: plugin služby Youtube, který je spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;9.2. Upozorňujeme, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány zprostředkovatelem Zuzanou Sýkorovou Šindlerovou, neboli "Reality Šindlerová", a nejsme odpovědni za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů zprostředkovatelem Zuzanou Sýkorovou Šindlerovou, neboli "Reality Šindlerová" nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zprostředkovatel Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová" zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje zprostředkovatel Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová" zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů: právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje zprostředkovatel Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová" zpracovává;

- právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
- právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
- právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
- právo na přenositelnost osobních údajů;
- právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje zprostředkovatel Zuzana Sýkorová Šindlerová, neboli "Reality Šindlerová" zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz. GDPR - platné a účinné od 24. 5. 2018