top of page

Výkup nemovitostí / exekuce

V případě, že jste v tíživé finanční situaci a dluhy překročily únosnou míru, kdy nejste schopni splácet své závazky, dokážeme Vám ve spolupráci s obchodními partnery a investory pomoci a pokusit se najít řešení.

První informativní schůzka trvá cca 1 hodinu, připravte si, prosím, všechny potřebné dokumenty jako je např. soupis všech Vašich závazků vůči věřitelům, abychom lépe mohli rozklíčovat daný "problém", list vlastnictví nemovitosti, měsíční rozpis služeb (vodné, stočné, teplo, elektřina, plyn, fond oprav, apod.).

Nemovitosti vykupujeme za 60 - 70 % z tržní ceny.  

Pro více informací nás kontaktujte ZDE

bottom of page