Pronájem nemovitostí

Zde si můžete stáhnout letáček se službami a informacemi.

V našem portfoliu je několik desítek aktivních pronajatých nemovitostí, o které se staráme již několik let. Tzn. vybíráme poctivě nájemníky, kteří splňují veškerá možná kritéria dle Vašich představ a našich zkušeností, kompletně se staráme o administrativu po celou dobu nájmu, vyřizujeme přepisy energií na základě plné moci, v případě zájmu je možné chodit za Vás na kontroly nemovitosti v průběhu nájmu, přebírat nájemné, zajistit úklid nemovitostí, vymalování apod. Tyto služby jsou pro Vás výhodné, pokud žijete v zahraničí, případně nemáte dostatek času a prostoru se o tyto věci starat.

 

SPRÁVA NÁJMU OBSAHUJE TYTO SLUŽBY:

 

- obsazení nemovitosti

- prověření klienta => bonita

- prověření klienta => exekuce, insolvence - prověření klienta => trestní rejstřík

- prověření klienta => hledané osoby PČR / ministerstvo spravedlnosti ČR

- prověření trvalého bydliště na městském / obecním úřadě

- prověření řádného placení DPH

- nájemní / podnájemní smlouva dle nového občanského zákona

- příloha dle nařízení vlády ze dne 26. října 2015 o drobných opravách

- příloha dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

- průkaz energetické náročnosti budov

- v případě "podnájmu" zajištění souhlasu z družstva

- předání nemovitosti vč. předávacího protokolu - foto a video dokumentace z předání nemovitosti

- přepis energií u dodavatele služeb

- úprava záloh za vodné a stočné (apod.) u správce domu

- pravidelná kontrola nemovitosti

- řešení technických záležitostí v nemovitosti

- drobné opravy, úklid, vymalování apod. - rozúčtování záloh za vodné, stočné, apod.

- dodatky, výpovědi, jiné administrativní úkony

- ukončení nájmu se zpětným převzetím nemovitosti ( opět foto a video dokumentace)

- zpětný přepis energií

- úschova náhradních klíčů od nemovitosti

 

*** Vše na základě zprostředkovatelské smlouvy a plné moci.

 

*** Vzhledem k čím dál častějšímu a oblíbenému požadavku ze strany převážně zahraničních klientů, je možné na základě zprostředkovatelské smlouvy a plné moci také vybírat za pronajímatele nájemné a kauci, nebo také podepisovat nájemní smlouvy a další související dokumenty. Výrazně Vám tak ulehčíme starosti s řešením administrativních úkonů. Vše je podepisováno až na základě písemného (např. emailem) odsouhlasení znění smluv a souvisejících dokumentů.

- Profesionální nafocení nemovitosti

- Video nemovitosti

- Technické zjištění nemovitosti

- Zajištění průkazu energetické náročnosti budov

partnery a správci jednotlivých bytových domů

- Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí

- Pořízení snímku katastrální mapy z katastru nemovitostí

- Půdorysy, informace, technické parametry

- Nabídka nemovitosti v tištěné inzerci - lokální tisk apod.

- Nabídka nemovitosti na vlastních internetových stránkách

www.realitysindlerova.com a dalších významných realitních serverech (sReality,

realitymix, realitymorava, avizo atd.)

- Prezentace nabídek ve výlohách společnosti a vitrínách

- video na www.youtube.com

- neplacené foto a video na sociálních sítích (facebook, instagram) - firemní profil

- placené kampaně na sociálních sítích (facebook, instagram)

- Aktivní vyhledávání poptávajících - vlastní databáze, vč. prověřování vážných

zájemců o pronájem nemovitosti, bonita apod.

- Databáze poptávek - poptávky makléřů z vlastní RK i konkurenčních RK

(spolupráce), poptávky na realitních serverech a v krajském tisku

- Umístění reklamního banneru na nemovitosti

- Pravidelné informování o průběhu prohlídek se zájemci

- Vypracování nájemní smlouvy dle NOZ

- Vypracování předávacího protokolu

- Vypracování dodatků

- Pomoc s vyřízením státních sociálních příspěvků na bydlení

- Pomoc s přepisem energií u dodavatelů služeb

- Prověření klienta => bonita

- prověření klienta => exekuce, insolvence

- Prověření klienta => trestní rejstřík

- Prověření klienta => hledané osoby PČR / ministerstvo spravedlnosti ČR

- Prověření trvalého bydliště na městském / obecním úřadě

- Prověření řádného placení DPH

- Nájemní / podnájemní smlouva dle nového občanského zákoníka

- Příloha dle nařízení vlády ze dne 26. října 2015 o drobných opravách

- Příloha dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií - průkaz energetické

náročnosti budov

- V případě "podnájmu" zajištění souhlasu z družstva

- Pomoc s přehlášením (popř. odhlášením) trvalého bydliště nájemníka

- Komunikace po celou dobu nájmu s oběma stranami

Milí zájemci o pronájem nemovitosti, v rámci služeb pro Vás zajišťujeme:

 

- Technické zjištění nemovitosti

- Zajištění průkazu energetické náročnosti budov

- Pořízení listu vlastnictví z katastru nemovitostí

- Půdorysy, informace, technické parametry

- Vypracování nájemní / podnájemní smlouvy dle NOZ

- Vypracování předávacího protokolu

- Vypracování dodatků

- Pomoc s vyřízením státních sociálních příspěvků na bydlení

- Pomoc s přepisem energií u dodavatelů služeb

- Prověření klienta => bonita

- prověření klienta => exekuce, insolvence

- Prověření klienta => trestní rejstřík

- Prověření klienta => hledané osoby PČR / ministerstvo spravedlnosti ČR

- Prověření trvalého bydliště na městském / obecním úřadě

- Prověření řádného placení DPH

- Nájemní / podnájemní smlouva dle nového občanského zákoníku

- Příloha dle nařízení vlády ze dne 26. října 2015 o drobných opravách

- Příloha dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií - průkaz energetické náročnosti budov

- V případě "podnájmu" zajištění souhlasu z družstva

- Pomoc s přehlášením (popř. odhlášením) trvalého bydliště nájemníka

- Komunikace po celou dobu nájmu s oběma stranami